Реєстрація
Game server Classic Aviation (4.09 - il2.com.ru:21000; 4.14.1 - il2.com.ru:21001)


Main Register Pilots Links About Guestbook Forum


Обов'язкова інформация:
Логін:
Пароль:
Додаткова інформация:
E-mail:
Приховувати e-mail:
ICQ:
Skype:
Ім'я:
Прізвище:
Зареєструвати

В імені користувача допустимо використовувати великі і малі английські літери, цифри, символи "=", "-" і "_".

В паролі можливо використовувати великі і малі английські литери, цифри і символи =-_!@#$%^&*()+|{};:,.~?.

Зміна імені користувача можлива тількі в надзвичайних випадках (наприклад, при вступанні в сквад або виході з скваду), тому відповідально підходите до його вибору!

Не допускається реєстрація одною людиною більше одного облікового запису.